English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = 

Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 

ISSN 1941-7233 (spausdintas), ISSN 2345-024X (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X

 

 

 

 

 

 

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

VDU ePub 

Svetainė

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 

 

 

 

Leidžiamas nuo:

 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Socialinių mokslų fakultetas.
Bendrosios psichologijos katedra.
Teorinės psichologijos katedra. Psichologijos klinika.
 
 
2008
 
2 kartus per metus
 
Bendrosios psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Jonavos g. 66331
44191 Kaunas
Telefonas ir faksas: +370 37 327 824
El. paštas: pka@vdu.lt
 
Department of Counseling and School Psychology
University of Nebraska at Kearney
College of Education Building, Rm B-148
Kearney, NE 68849
Tel: (308) 865 8508 (office)
Fax: (308) 865 8097
E-mail:  mcfarlandm@unk.edu
Apie žurnalą

Recenzuojamame žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybę. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus.
Žurnalas siekia skirtingų sričių ir krypčių mokslininkų bendradarbiavimo vystant psichologijos mokslą, plečiant mokslo pritaikymo praktikoje galimybes, ieškant įvairiapusio asmens ir visuomenės problemų sprendimo greitai besikeičiančiame socialinio gyvenimo kontekste.
Žurnalas teikia pirmenybę mokslinių originalių straipsnių publikavimui. Autoriai kviečiami pateikti empirinius bei teorinius straipsnius, kurie papildo psichologijos mokslo žinias naujais biopsichosocialiniais aspektais, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia psichikos ir elgesio žinių supratimą, turi praktinės reikšmės profesinei psichologo veiklai. Esame atviri tiek lauko, tiek laboratorinių tyrimų pristatymui, kur duomenys yra analizuojami tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, tiek sudėtinga, tiek paprasta statistine analize.
Viliamės, kad žurnalas skatins Lietuvos ir pasaulio mokslinių ir akademinių bendruomenių diskusijas, leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į tarpdisciplinines bei atskiras psichologijos mokslo problemas.
Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės

 
Indeksuojančios duomenų bazės

                    
 

Naujienų prenumerata