English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Soter: religijos mokslo žurnalas [Journal of religious studies]Vytauto Didžiojo universitetas. 1924, nr. 1-1939, nr. 28; 1999, nr. 1(29)- . Kaunas, 1924-1939, 1999- . ISSN 1392-7450.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Soter : religijos mokslo žurnalas : Ephemerides Sacrarum Disciplinarum Theologicae Facultatis in Universitate Vytauti Magni. –  Nr. 1 (1924)-Nr. 28 (1939), Nr. 1 (1999)- . – Kaunas : Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyrius, 1924-1939, 1999- . - Kt. leidėjai: Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyrius, Nr. 1 (1930)-Nr. 1(24) (1937); Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetas, Nr. 2(25) (1937)-Nr. [1](28) (1939); Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Nr. 1(29) (1999)- . – ISSN 1392-7450.
 

Naujienų prenumerata