English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai   

                  SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science 

ISSN 1392-7450 (spausdintas), ISSN 2335-8785 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub)

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
 
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Katalikų teologijos fakultetas
 
1924–19391999–
 
4 kartus per metus, 2006–
2 kartus per metus, 1927–1939 
1999–2005
 
Gimnazijos g. 7
44260 Kaunas
Telefonas +370 37 322 406
Faksas +370 37 323 477
El. paštas: soter@ktf.vdu.lt
 
Apie žurnalą

Mokslinis žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis. Recenzuojamame leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama religijos, religijotyros, kultūros istorijos, filosofijos problematika. Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris – arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Žurnalo leidybą remia UAB Kauno švara". Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.)Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 
     
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje

 
Referuojančios duomenų bazės
 
Indeksuojančios duomenų bazės

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2003
  • Humanities Source (EBSCO sąrašas) – nuo 2011
 
Laisvai prieinami žurnalo numeriai
Tai atvirosios prieigos žurnalas, kurio visas turinys yra laisvai ir nemokamai prieinamas vartotojui ar jo institucijai. Vartotojai gali skaityti, parsisiųsti, kopijuoti, platinti, spausdinti, ieškoti ar kurti nuorodas į visateksčius šio žurnalo straipsnius be leidėjo ar autoriaus išankstinio sutikimo. Tai atitinka BOAI atvirosios prieigos apibrėžimą. 
  • The Directory of Open Access Journals (DOAJ) – nuo 2006
  • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

                                        

 

 
 

Naujienų prenumerata