English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinio darbo institutas. 2008, nr. 1- . Kaunas, 2008- . ISSN 2029-0470.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai / Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinio darbo institutas. – Nr. 1 (2008)- . – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008- . – ISSN 2029-0470. 

Naujienų prenumerata