English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods 

ISSN 2029-0470 (spausdintas), ISSN 2029-5820 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2029-5820

  

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

VDU ePub

Svetainė

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Socialinių mokslų fakultetas.
Socialinio darbo katedra
 
2008
 
2 kartus per metus
 
Jonavos g. 66–305
44191 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 820
                  +370 37 323 131
El. paštas: sdpm@smf.vdu.lt                       
Apie žurnalą

„Socialinis darbas. Patirtis ir metodai" – tai profesinei socialinio darbo bendruomenei skirtas recenzuojamas leidinys. Leidinio tikslas – įvairių socialinio darbo metodų aprašymas, teorijos ir praktikos vienovės refleksija, gerosios socialinio darbo patirties analizė, tyrimų duomenimis grįstos rekomendacijos, socialinės politikos analizė ir pan. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės
Indeksuojančios duomenų bazės
  • The Directory of Open Access Journals (DOAJ) – nuo 2016
  • Sociology Source Ultimate (EBSCO sąrašas) – nuo 2011/01/12
  • TOC Premier (EBSCO sąrašas) – nuo 2011/01/12

                                        

 

Naujienų prenumerata