English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2015 m.
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Rasai Andriušytei-Žukienei
 • Daliai Kotrynai Baliutavičienei
 • Vidui Beitnarui
 • Mindaugui Biliui
 • Linai Bloveščiūnienei
 • Irenai Buckley
 • Servet Celik
 • Ramūnui Čičeliui
 • Inetai Dabašinskienei
 • Ievai Danilevičienei
 • Rimantui Daujotui
 • Leonidui Donskiui
 • Agilei Dumskytei
 • Arvaldui Galdikui
 • Dovilei Gimžauskaitei
 • Wojciech Gizicki 
 • Liudui Glemžai
 • Jūratei Imbrasaitei
 • Benediktui Jankauskui
 • Mariui Jankauskui
 • Gediminui Jankūnui
 • Osvaldui Janoniui
 • Irenai Januškaitienei
 • Tomui Lagūnavičiui
 • Simui Maksvyčiui
 • Natalijai Mažeikienei
 • Leon Mitrkiewicz
 • Tomui Pabedinskui
 • Danutei Petrauskaitei
 • Linai Petrauskaitei
 • Violetai Pukelienei
 • Kęstučiui Pukeliui
 • Rimai Raišytei
 • Kęstučiui Raliui
 • Editai Rimeikytei
 • Aušrai  Rutkienei
 • Jonui Ruškui
 • Jūratei Sakalauskienei
 • Edmundui Sapranavičiui
 • Liucijai Serapinaitei
 • Rasai Simanavičienei
 • Daliai Staniulevičienei
 • Andriejui Stoliarovui
 • Henrikui Stravinskui
 • Valentinui Stundžiui
 • Stellai Surk
 • J0ratei Tamonytei-Jakimavičienei
 • Jonui Tamuliui
 • Margaritai Teresevičienei
 • Brigitai Tranavičiūtei
 • Vygaudui Ušackui
 • Gabijai Vaicekauskaitei
 • Arūnui Vaicekauskui
 • Jonui Vaičenoniui
 • Beatričei Kleizaitei-Vasaris
 • Vijolei Višomirskytei
 • Agnei Zabulionytei
 • Renata Zajančkauskaitei
 • Ingridai - Eglei Žindžiuvienei
 

Naujienų prenumerata