English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2014 m.
 • Laimai Abromaitytei
 • Valdui Baranauskui
 • Tomasz Blaszczak
 • Linai Bloveščiūnienei
 • Moreno Bonda
 • Laurai Bratikaitei
 • Jonui Brigiui
 • Daivai Citvarienei
 • Kristinai Domeikytei
 • Jūratei Galdikienei
 • Viktorijai Gurejevai
 • Jūratei Imbrasaitei
 • Algimantui Jakimavičiui
 • Vytui  Jankauskui
 • Eugenijui Jovaišai
 • Vitalijai Kasperavičiūtei
 • Arvydui Kazlauskui
 • Linui Kliučininkui
 • Eugenijai Kupčinskienei
 • Tomui Lagūnavičiui
 • Povilui Lasinskui
 • Lukasz Lewkowicz
 • Daivai Litvinskaitei
 • Martynui Maciulevičiui
 • Zigmui Jonui Mockaičiui
 • Alfonsui Motuzai
 • Jorgen Nielsen
 • Yasutoshi Nishimura
 • Birutei Obelenienei
 • Tomui Pabedinskui
 • Algirdui Patackui
 • Martynui Petrikui
 • Peter Reddaway
 • Rasai Rimickaitei
 • Aušrai Rutkienei
 • Emilijai Sakadolskienei
 • Rūtai Saldukaitei
 • Williams Sweet
 • Rasai Tamulienei
 • Sigitui Tutliui
 • Jonui Vaičenoniui
 • Vilhelminai Vaičiūnienei
 • Giedrei Vilėniškytei
 • Gitanai Virganavičienei
 • Virginijai Vitkienei
 • Loretai Zajančiauskaitei-Staskevičienei
 • Aurelijui Zykui
 • Vaivai Zuzevičiūtei
 • Ievai Žindžiūtei
 • Aloyzui Žyliui
 • Sigitai Žurauskaitei

 

Naujienų prenumerata