English version

 

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2018 metais
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Rasai Andriušytei-Žukienei
 • Audriui Balaišiui
 • Alexander Belohlavek
 • Tomasz Blaszczak
 • Alvydui Butkui
 • Gediminui Būdai
 • Eglei Chomynienei 
 • Marijai Čepinskienei
 • Vyčiui Čiubrinskui
 • Gediminui Dragūnevičiui
 • Linui Eriksonui
 • Vytautui Germanui
 • Genutei Gevilienei
 • Editai Ivanauskienei

 • Robertui Jurgaičiui

 • Albinai Kepalaitei

 • Julijai Kiršienei

 • Asijai Kovtun

 • Audronei Lašienei

 • Liudvikui Lašui

 • Šarūnui Liekiui

 • Reginai Malinauskienei

 • Teisučiui Makačinui 
 • Justei Mickūnienei
 • Alfonsui Motuzai
 • Rajmund Pietkiewicz
 • Vladislavui Proscevičiui
 • Karoliui Prosevičiui 
 • Egdūnui Račiui
 • Jonui Sireikai

 • Vilijai Snieškienei
 • Jonui Stepšiui
 • Agnei Tikniūtei 
 • Jūratei Tutlytei
 • Algei Ulevičienei
 • Ingridai Unikaitei – Jakuntavičienei
 • Jonui Vaičenoniui
 • Anelei Vaidakavičiūtei – Šlaitienei – Pečkaitienei
 • Ingridai Veliutei
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujienų prenumerata