English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Vocational training: research and realities [Profesinis rengimas: tyrimas ir realijos] [interaktyvus]. Berlin: De Gruyter Open, 2015- [žiūrėta 2016 m. vasario 15 d.]. ISSN 2029-8447. Prieiga per internetą: http://www.degruyter.com/view/j/vtrr
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Vocational training: research and realities = Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos [elektroninis išteklius]. – Vol. 26 (2015)- . – Berlin : De Gruyter Open, 2015-. – ISSN 2029-8447.

Naujienų prenumerata