English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Vocational Training: Research and Realities = 

Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 

ISSN 1392-6241 (spausdintas, iki 2015), ISSN 2029-8447 (internetinis)

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

VDU ePub

Sciendo 2015–

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Edukologijos katedra
 
1998
 
2 kartus per metus, 20022003, 2005–2013
Kasmetinis, 19982000, 2004, 2014–
 
Jonavos g. 66–312
44191 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 827
El. paštas: vilma.zydziunaite@vdu.lt                      
Apie žurnalą

"Vocational Training: Research and Realities" - tai Vytauto Didžiojo universiteto recenzuojamas mokslo žurnalas, nuo 2015 metų leidžiamas tik elektroninis anglų kalba Vokietijos leidykloje De Gruyter. Žurnalas skirtas įvairių šalių profesinio rengimo patirties tyrinėjimams  publikuoti ir skleisti. 
 
Referuojančios duomenų bazės
 
Indeksuojančios duomenų bazės
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2002
  • Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas) – nuo 2006
  • The Directory of Open Access Journals (DOAJ) – nuo 2016
  • Education Research Complete (EBSCO sąrašas) – nuo 2006
  • Education Source (EBSCO sąrašas– nuo 2006
  • Military Transition Support Center (EBSCO sąrašas– nuo 2006
  • TOC Premier  (EBSCO sąrašas– nuo 2006 
 
 

Naujienų prenumerata