English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Politikos mokslų almanachas 

ISSN 2029-0225 (spausdintas), ISSN 2335-7185 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub)

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
ISBN:
 
 
ISSN:
 
 
e-ISSN:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 
2008
 
2 kartus per metus
 
9955120371 [T. 1]
9955121270 [T.] 2
 
1822–9212 „Jaunųjų politologų almanachas“ [T.] 1–2
1822–9212 (klaidingas) [T.] 3–5
2029–0225 „Politikos mokslų almanachas“ [T.] 6–
2029–8862 [T.] 10–12
 
Gedimino g. 44–103
44240 Kaunas
Telefonas: +370 37 206 709
Faksas: +370 37 206 709
Apie žurnalą

Tai recenzuojamas tarptautinėse duomenų bazėse referuojamas žurnalas, skirtas įvairiems politikos reiškinio aspektams analizuoti. Leidinyje publikuojami įvairias daugiaplanio politikos fenomeno analizės sritis bei lygmenis apimantys moksliniai straipsniai, spausdinamos reikšmingų politikos mokslo darbų recenzijos ir mokslinių renginių apžvalgos. Žurnale skelbiami straipsniai, recenzuojami politikos mokslų srities darbai, apžvelgiami įvairūs renginiai (konferencijos, seminarai, diskusijos), skirti politinio gyvenimo problemoms aptarti. „Politikos mokslų almanacho“ leidėjų tikslas – skleisti aktualius ir originalius politikos mokslų srities tyrimus Lietuvos bei tarptautiniu mastu. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės

 
Indeksuojančios duomenų bazės
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2004
  • Political Science Complete (EBSCO sąrašas– nuo 2012
                    
 

Naujienų prenumerata