English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research 

ISSN 1392-1142 (spausdintas), ISSN 2335-8750 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750

 

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

VDU ePub

Sciendo 2017–

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
1995–
 
2 kartus per metus
 
S. Daukanto g. 28–210
44246 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 857
                  +370 37 327 856
El. paštas: orgvad@evf.vdu.lt
Apie žurnalą

Leidinio „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ steigėjas yra 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas. Žurnale skelbiami vadybos bei jam artimų mokslų naujausi sisteminiai tyrimai, recenzuojami reikšmingi mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni moksliniai renginiai, svarstomos vadybos pedagoginės ir praktinės problemos. Leidinio „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ tematikos spektras yra gana platus: vadybos metodologija; organizacijų koncepcijos analizė; organizacijos ir makroekonominės aplinkos sąveika; verslininkystės teorija ir praktika; organizacinis projektavimas; personalo vadyba; vadovavimo metodologija; marketingo vadyba; strateginė vadyba; finansų vadyba; gamybos valdymas; operatyvinis valdymas; vadybos vystymo tendencijos; tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas; verslo globalizacija. Leidinyje spausdinami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai, todėl tai leidžia plačiai diskutuoti apie tarptautines vadybos mokslo problemas. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck. 


 
Referuojančios duomenų bazės

 
Indeksuojančios duomenų bazės

                    

 

Naujienų prenumerata