English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = 

Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies 

ISSN 1822-5152 (spausdintas), ISSN 2351-6461 (internetinis)

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub)

Svetainė 

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Lietuvių išeivijos institutas
 
2006
 
2 kartus per metus
 
S. Daukanto g. 25
44249 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 839
El. paštas: lii@vdu.lt                      
Apie žurnalą

Recenzuojamas žurnalas „Oikos“ skirtas pasaulio lietuvybės, lietuvių migracijos ir emigracijos problemų bei su tuo susijusios politikos analizei, išeivijos istorijos ir kultūros tyrinėjimams publikuoti, skleisti, populiarinti. Žurnalo misija – įsilieti į bendrą Europos Sąjungos migracijos diskursą, palaikyti lietuvybės idėją JAV, Australijos, Didžiosios Britanijos ar kitų kraštų visuomenėse, ankstesnėse ir naujose išeivijos bendruomenėse, kurių geografija itin išsiplėtė. Vadinasi, siekti intelektualiai prisidėti prie mūsų tautinio atsparumo, imuniteto globalizacijai stiprinimo. Žurnalo paskirtis turi būti įgyvendinama skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus (emigracijos istorija, kultūrinis išeivijos darbas, institucionalizuota lietuvybė - PLB), pristatant didžių išeivijos laimėjimų imigracijos šalyse pavyzdžius, stiprinančius išeivių savigarbą ir tautinį atsparumą. Taip pat siekiama pritraukti Vakaruose gyvenančių intelektualų pajėgas, reikalingas tiek Lietuvos valstybės politikai išeivijos atžvilgiu kryptingai formuoti, tiek padėti pačioms išeivijos bendruomenėms išsilaikyti.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės
 
Indeksuojančios duomenų bazės
 

Naujienų prenumerata