English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Meno istorija ir kritika [Art History & Criticism]. Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. 2005, [nr.] 1- . Kaunas, 2005- . ISSN 1822–4555.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism / Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas.- [Nr.] 1 (2005-). – Kaunas, 2005-. – ISSN 1822–4555.

Naujienų prenumerata