English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism 

ISSN 1822-4555 (spausdintas), ISSN 1822-4547 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/1822-4547

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Indeksuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

VDU ePub

Sciendo 2017–

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
ISBN:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Menų fakultetas
 
2005
 
Kasmetinis
 
9955121084 Nr. 1
 
Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Muitinės g. 7–107
44280 Kaunas
El. paštas: art.history@vdu.lt                       
Apie žurnalą

Recenzuojamame leidinyje „Meno istorija ir kritika“ skelbiami meno istorijos, kritikos bei kultūros paveldo tyrinėjimams bei problematikai skirti moksliniai ir apžvalginiai straipsniai. Daugiau apie žurnalą VDU Menų fakulteto svetainėje
Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės
Indeksuojančios duomenų bazės
                                     
 

Naujienų prenumerata