English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2013 m.
 • Vilmai Akmenytei-Ruzgienei
 • Antanui Aleknoniui
 • Mildai Ališauskienei
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Romualdui Apanavičiui
 • Danutei Batiušakaitei
 • Albinui Brancevičiui
 • Alvydui Butkui
 • Dailei Čekanavičiūtei
 • Giedriui Česnakui
 • Ritai Čistovienei
 • Renaldui Čiužui
 • Evaldui Dauguliui
 • Neringai Didžgalvytei
 • Jurgitai Didžiulienei
 • Leonidui Donskiui
 • Linarai Dovydaitytei
 • David Frick
 • David Harrison
 • Jakubui Havličekui
 • Violetai Ivanauskienei
 • Bernarui Ivanovui
 • Giedriui Janauskui
 • Justui Jasėnui
 • Pauliui Jasiukoniui
 • Martynui Jockui
 • Artūrui Jonkui
 • Robertui Keturakiui
 • Asijai Kovtun
 • Almonai Lavrinavičienei
 • Danutei Lašienei
 • Vyliui Leonavičiui
 • Vytautui Levandauskui
 • Šarūnui Liekiui
 • Arūnui Liubinui
 • Karinai Kossler
 • Jurgitai Malinauskaitei
 • Dinarai Mambetkaziavai
 • Gintautui Mažeikiui
 • Petrui Mikšai
 • Giedrei Milerytei
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski
 • Rasai Naujanienei
 • Norio Okazawa
 • Ryčiui Orintui
 • Tomui Pabedinskui
 • Petrui Panavai
 • Rolandui Pakėnui
 • Algirdui Vaclovui Patackui
 • Eglei Perednytei
 • Pranui Povilaičiui
 • Aldonai Poplavskajai
 • Kazimierui Putnai
 • Edgūnui Račiui
 • Daivai Repečkaitei
 • Malgorzatai Rybkai
 • Waldemar Rezmer
 • Irmai Rumiancovienei
 • Liucijai Serapinaitei
 • Andriejui Stoliarovui
 • Stasiui Šedbarui
 • Laurai Šeibokaitei
 • Danutei Šipienytei
 • Vladimirui Šneider
 • Simonai Tučkutei
 • Reginai Urbšaitei
 • Ignui Vaičaičiui
 • Jonui Vaičenoniui
 • Audronei Vaitiekaitei
 • Rusnei Vaitiekūnaitei
 • Rimantui Viedrynaičiui
 • Giedrei Vilėniškytei
 • Martynui Vingriui
 • Robert van Voren
 • Sofijai Vosyliūtei
 • Angelei Vyšniauskienei
 • Alfonsui Žaldokui
 • Vaivai Zuzevičiūtei
 • Regimantui Žiliui
 • Ingridai Žindžiuvienei
 • Viliui Žurumskui

 

Naujienų prenumerata