English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2013 m.
  • Vilmai Akmenytei-Ruzgienei
  • Antanui Aleknoniui
  • Mildai Ališauskienei
  • Vyteniui Almonaičiui
  • Romualdui Apanavičiui
  • Danutei Batiušakaitei
  • Albinui Brancevičiui
  • Alvydui Butkui
  • Dailei Čekanavičiūtei
  • Giedriui Česnakui
  • Ritai Čistovienei
  • Renaldui Čiužui
  • Evaldui Dauguliui
  • Neringai Didžgalvytei
  • Jurgitai Didžiulienei
  • Leonidui Donskiui
  • Linarai Dovydaitytei
  • David Frick
  • David Harrison
  • Jakubui Havličekui
  • Violetai Ivanauskienei
  • Bernarui Ivanovui
  • Giedriui Janauskui
  • Justui Jasėnui
  • Pauliui Jasiukoniui
  • Martynui Jockui
  • Artūrui Jonkui
  • Robertui Keturakiui
  • Asijai Kovtun
  • Almonai Lavrinavičienei
  • Danutei Lašienei
  • Vyliui Leonavičiui
  • Vytautui Levandauskui
  • Šarūnui Liekiui
  • Arūnui Liubinui
  • Karinai Kossler
  • Jurgitai Malinauskaitei
  • Dinarai Mambetkaziavai
  • Gintautui Mažeikiui
  • Petrui Mikšai
  • Giedrei Milerytei
  • Stanisław Celestyn Napiórkowski
  • Rasai Naujanienei
  • Norio Okazawa
  • Ryčiui Orintui
  • Tomui Pabedinskui
  • Petrui Panavai
  • Rolandui Pakėnui
  • Algirdui Vaclovui Patackui
  • Eglei Perednytei
  • Pranui Povilaičiui
  • Aldonai Poplavskajai
  • Kazimierui Putnai
  • Edgūnui Račiui
  • Daivai Repečkaitei
  • Malgorzatai Rybkai
  • Waldemar Rezmer
  • Irmai Rumiancovienei
  • Liucijai Serapinaitei
  • Andriejui Stoliarovui
  • Stasiui Šedbarui
  • Laurai Šeibokaitei
  • Danutei Šipienytei
  • Vladimirui Šneider
  • Simonai Tučkutei
  • Reginai Urbšaitei
  • Ignui Vaičaičiui
  • Jonui Vaičenoniui
  • Audronei Vaitiekaitei
  • Rusnei Vaitiekūnaitei
  • Rimantui Viedrynaičiui
  • Giedrei Vilėniškytei
  • Martynui Vingriui
  • Robert van Voren
  • Sofijai Vosyliūtei
  • Angelei Vyšniauskienei
  • Alfonsui Žaldokui
  • Vaivai Zuzevičiūtei
  • Regimantui Žiliui
  • Ingridai Žindžiuvienei
  • Viliui Žurumskui

 

Naujienų prenumerata