English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2012 m.
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Daivai Ambrasienei
 • Edgarui Ambručiui
 • Laimutei Andrikienei
 • Romualdui Apanavičiui
 • Albinui Argustui
 • Alexander Belohlavek
 • Linai Bloveščiūnienei
 • Zitai Bružaitei
 • Irenai Buckley
 • Jurgai Bučaitei - Vilkei
 • Adomui Bunevičiui
 • Audrey Butvydas-Gruss
 • Alvydui Butkui
 • Jūratei Caspersen
 • Šviesė Čepliauskaitė
 • Mildai Danytei
 • Živilei Dapšauskaitei
 • Piotr Daszkiewicz
 • Leonidui Donskiui
 • Alfonsui Dvareckiui
 • Audronei Eitmanavičiūtei
 • Larisai Gaivelienei
 • Audronei Galvonaitei
 • Sauliui Geruliui
 • Raimundui Gleizniui
 • Beatai Grebliauskienei
 • Algimantui Jakimavičiui
 • Antanui Ramučiui Jankūnui
 • Osvaldui Janoniui
 • Eriks Jekabsons
 • Wiliam Johnson
 • Jurgai Jonutytei
 • Tommi Juhani Hanhijarvi
 • Nerijui Jurkoniui
 • Vaidai Kamuntavičienei
 • Tomui Kavaliauskui
 • Ignui Kazakevičiui
 • Ilonai Klusaitei
 • Raimondai Kogelytei-Simanaitienei
 • Asijai Kovtun
 • Dariui Kučinskui
 • Eugenijai Kupčinskienei
 • Bronislovui Kuzmickui
 • Tomui Krilavičiui
 • Gretai Lemanaitei
 • Vytautui Levandauskui
 • Šarūnui Liekiui
 • Nijolei Liobikienei
 • Ievai Lolat
 • Rūtai Marcinkevičienei
 • Vaclovui Martišiui
 • Natalijai Mažeikienei
 • Romaldui Misiukevičiui
 • Aušrai Morkūnienei
 • Andriui Narbekovui
 • Aistei Niunkaitei-Račiūnienei
 • Birutei Obelenienei
 • Sergejui Okruško
 • Tomui Pabedinskui
 • Aušrai Park
 • Algirdui Patackui
 • Romualdui Požerskiui
 • Giedrei Pranaitytei
 • Ritai Preikšaitei
 • Linai Preišegelavičienei
 • Giedriui Prunskui
 • Kęstučiui Pukeliui
 • Ramutei Rachlevičiūtei
 • Rasai Račiūnaitei
 • Vilmai Ražanauskaitei
 • Laimai Sajienei
 • Edvardui Satkevičiui
 • Liucijai Serapinaitei
 • Raimondai SImanaitei
 • Mindaugui Skomskiui
 • Vytautui Skuodžiui
 • Dalijai Snieškienei
 • Dainiui Sobieckiui
 • Vladislavui Sotirovič
 • Daliai Staniulevičienei
 • Ingai Stepukonienei
 • Lidijai Šimkutei
 • Artūrui Tereškinui
 • Sigitui Tutliui
 • Vitai Urbonaitei
 • Jonui Vaičenoniui
 • Vaidai Vaikutytei
 • Edmundui Vaiteliui
 • Raimundui Vaitkevičiui
 • Broniui Vaškeliui
 • Ramūnui Vaškevičiui
 • Vilmai Vetrenkienei
 • Danieliui Vėbrai
 • Airinai Volungevičienei
 • Robert Van Voren
 • Jonui Voronavičiui
 • Rokui Zubovui
 • Vilmai Zuzevičiūtei
 • Giniui Žiemiui
 • Ingridai Žindžiuvienei
 • Vilmai Žydžiūnaitei
 • Rafal Witkowski

 

Naujienų prenumerata