English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2011 m.
 • Mildai Ališauskienei
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Antanui Andrijauskui
 • Virginijai Apanavičienei
 • Leonui Balčiūnui
 • Ingai Baranauskienei
 • Alexander Belohlavek
 • Vidai Bernotienei
 • Kaziui Blaževičiui
 • Linai Bloveščiūnienei
 • Loic Boizou
 • Antanui Bulotai
 • Alvydui Butkui
 • Rūtai Čilinskaitei
 • Irenai Eitminavičiūtei
 • Živilei Dapšauskaitei
 • Dailiui Dargiui
 • Remigijui Daubarui
 • Leonidui Donskui
 • Linarai Dovydaitytei
 • Mykolui Drungai
 • Linai Dumbiliauskaitei
 • Stephen Freinberg
 • Jūratei Gudliauskaitei-Godvadei
 • Reginai Gražulevičienei
 • Editai Gruodytei
 • Aleksandrui Ismailovui
 • Mariui Jankauskui
 • Gediminui Jankūnui
 • Antanui Jočiui
 • Rūsčiui Kamuntavičiui
 • Jolitai Karčinskienei
 • Miglitai Kašėtienei
 • Robertui Keturakiui
 • Artūrui Kybartui
 • Povilui Kopustinskui
 • Ervinui Koršunovui
 • Asijai Kovtun
 • Eugenijai Kupčinskienei
 • Arvydui Kšanavičiui
 • Povilui Lasinskui
 • Kristinai ir Giedriui Leliūgoms
 • Kristinai Levišauskaitei
 • Šarūnui Liekiui
 • Aleksandrui Macijauskui
 • Ingai Maksvytienei
 • Gedui Malinauskui
 • Rūtai Marcinkevičienei
 • Natalijai Mažeikienei
 • Gintarui Mažeikiui
 • Vytautui Mikalauskiui
 • Arnold McMillin
 • Šarūnui Milišauskui
 • Rimvydui Miseliūnui
 • Alfonsui Motuzai
 • Vytautui Naraškevičiui
 • Agnei Narušytei
 • Tomui Pabedinskui
 • Aušrai Park
 • Linai Pelionytei
 • Arvydui Povilaičiui
 • Giedrei Pranaitytei
 • Gintarei Pranaitytei
 • Rasai Pranskevičiūtei
 • Andžejui Pukšto
 • Rasai Račiūnaitei
 • Renatui Raudeliūnui
 • Audronei Raškauskienei
 • Aušrai Rutkienei
 • Jonui Ruškui
 • Jūratei Sakalauskienei
 • Raimondai Simanaitienei
 • Jinseok Seo
 • Tadui Sirvidui
 • Kęstučiui Skeriui
 • Dainiui Sobeckiui
 • Robertui Gedvydui Skrinskui
 • Viktorijai Skrupskelytei
 • Dalijai Snieškienei
 • Vladui Stauskui
 • Vidai Stravinskienei
 • Simonui Strelcovui
 • Onai Rasutei Šakienei
 • Aleksandrai Šalčiūtei
 • Margaritai Teresevičienei
 • Artūrui Tereškinui
 • Jonui Vaičenoniui
 • Juditai Varkulevičienei
 • Aurimui Venckūnui
 • Akvilei Virbalienei
 • Modestui Vizgirdai
 • Arnui Zdanevičiui
 • Vaivai Zuzevičiūtei
 • Aurelijui Zykui
 • Kęstučiui Žemaičiui
 • Ginui Žiemiui
 • Regimantui Žyliui
 • Vladui Žukui
 • Vilmai Žydžiūnaitei

 

Naujienų prenumerata