English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2010 m. 
 • Antanui Adomėnui
 • Egidijui Aleksandravičiui
 • Zitai Baužienei
 • Rasai Boločkaitei
 • Alvydui Butkui
 • Astai Butvilaitei
 • Birutei Ciplijauskaitei
 • Eglei Dagilytei
 • Mildai Danytei
 • Daivai  Dapkutei
 • Birutei Deltuvienei
 • Leonidui Donskiui
 • Genutei Gedvilienei
 • Reginai Gražulevičienei
 • Živilei Gimbutaitei
 • Juozui Girdzijauskui
 • Jurgitai Grigienei
 • Leonui Gudaičiui
 • Nuno Guimarães
 • Ilmai Gustaitei
 • Martynui Yčui
 • Redai Jarmalavičienei
 • Antanui Jočiui
 • Nerijui Jurkoniui
 • Zigmantui Kiaupai
 • Stefan Kirchner
 • Julijai Kiršienei
 • Kyko Koma
 • Rolandui Kregždžiui
 • Andriui Kupčinskui
 • Bronislovui Kuzmickui
 • Jolantai Kuznecovienei
 • Vytautui Landsbergiui
 • Visvaldui Legkauskui
 • Arūnui Liubinui
 • Zigmui Lydekai
 • Nijolei Lukšionytei-Tolvaišienei
 • Aurelijui Madzeliauskui
 • Aurelijai Malciūtei
 • Fabrizio Mazzellai
 • Gintautui Mažeikiui
 • Algiui Mickūnui
 • Reginai Mikštaitei-Čičiurkienei
 • Rasai Naujanienei
 • Rimai Pociūtei
 • Giedrei Pranaitytei
 • Ramutei Rachlevičiūtei
 • Irenai Ragaišienei
 • Damijonui Riaukai
 • Jonui Ruškui
 • Jūratei Sakalauskienei
 • Li Sanggum
 • Virginijai Satir
 • Mantui Simanavičiui
 • Viktorijai Skrupskelytei
 • Dalijai Snieškienei
 • Dainiui Sobeckiui
 • Marijai Gražinai Stanionytei-Zujienei
 • Eglei Stasiūnaitienei
 • Vladui Stauskui
 • Vidai Stravinskienei
 • Takeshi Suzuki
 • Laimai Šalčius
 • Ritai Šerpytytei
 • Day R. Terri
 • Rolandui Urbonui
 • Vytautui Steponui Vaičiūnui
 • Ingridai Veliutei
 • Juozui Vercinkevičiui
 • Antanui Vidžiūnui
 • Danutei Vildžiūnienei
 • Jurgiui Vilemui
 • Noritai Zinkevičienei
 • Romualdui Zubinui
 • Kęstučiui Žemaičiui

 

Naujienų prenumerata