English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = 

Culture and Society: Journal of Social Research 

ISSN 2029-4573 (spausdintas) ISSN 2335-8777 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės 

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub)

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Socialinių mokslų fakultetas.
Sociologijos katedra
 
2010
 
2 kartus per metus
 
Vytauto Didžiojo universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Jonavos g. 66303
44191 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 822
Faksas: +370 37 327 823
El. paštas: culturesociety@smf.vdu.lt                       
Apie žurnalą

„Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas" – recenzuojamas, referuojamas socialinių tyrimų žurnalas, įkurtas 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete. Žurnalas pateikia tarpdisciplinius empirinius ir teorinius socialinius tyrimus. Čia spausdinami įvairių akademinių disciplinų, tarp jų - sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, lyčių ir komunikacijos studijų straipsniai. Naudojantis skirtingomis metodologijomis, žurnale analizuojamos temos, susijusios su tapatybių politika, globalizacija, socialine gerove, multikultūralizmu. Straipsniai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis, numeriai išleidžiami du kartus per metus. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

 

Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 

Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės
 
Indeksuojančios duomenų bazės
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2010
  • The Directory of Open Access Journals (DOAJ– nuo 2011
  • SocINDEX with Full Text  (EBSCO sąrašas– nuo 2011
                                        
 

Naujienų prenumerata