English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Kauno istorijos metraštis. [Vytauto Didžiojo universitetas. 1998, t. 1- . Kaunas, 1998- . ISSN 1822-2617.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Kauno istorijos metraštis / Vytauto Didžiojo universitetas. – T. 1 (1998)- . – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1998- . – ISSN 1822-2617.
 

Naujienų prenumerata