English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling 

ISSN 2335-2191 (spausdintas), ISSN 2335-2205 (elektroninis)

http://dx.doi.org/10.7220/2335-2205

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Referuojančios duomenų bazės

Svetainė

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

Leidėjas: 

 

Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė
 
2012
 
Kasmetinis
 
Studijų kokybės ir karjeros tyrimų grupė
Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 52
44244 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 827
Faksas: +370 37 327 823
El. paštas: zur_amk@fc.vdu.lt
Apie žurnalą

Recenzuojamas žurnalas „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“ – tai tarpusavyje besivaržančių skirtingų karjeros projektavimo ir konsultavimo karjerai filosofijų bei teorijų forumas. Tikimės, kad žurnale publikuojami karjeros projektavimo teoriniai ir empiriniai tyrimai leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti sampratą apie tai, kaip strategiškai efektyviau panaudoti žmogiškuosius išteklius įvairiose švietimo sistemos bei darbo rinkos sektoriuose sparčiai kintančių žinių ekonomikos iššūkių konteksteŽurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija 

Mokslinis redaktorius:
 • Kęstutis Pukelis (Vytauto Didžiojo universitetas  LT)
Atsakingoji redaktorė:
 • Lijana Navickienė (Vytauto Didžiojo universitetas  LT)
Redaktorių taryba:
 • Dalia Augienė (Šiaulių universitetas  LT)
 • Loreta Bukšnytė-Marmienė (Vytauto Didžiojo universitetas  LT)
 • Eugenijus Danilevičius (Vytauto Didžiojo universitetas  LT)
 • Bernd-Joachim Ertelt (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), University of Mannheim DE)
 • Daiva Garnienė (Kauno Maironio universitetinė gimnazija  LT)
 • Alvydas Pranas Grevas (Kauno ir Jonavos miestų profesinių mokymo įstaigų asociacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba  LT)
 • Tron Inglar (Høgskolen i Oslo og Akershus  NO)
 • Ramutė Kučinskienė (UAB „Baltic Contracting Group"  LT)
 • Eglė Stasiūnaitienė (Vytauto Didžiojo universitetas  LT)
 • Ronald G. Sultana (University of Malta  MT)
 • Albertas Šlekys (Lietuvos darbo birža  LT)
 • Vidmantas Tūtlys (Vytauto Didžiojo universitetas  LT)
 
Referuojančios duomenų bazės

 
Indeksuojančios duomenų bazės

 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2012
 • Education Source (EBSCO sąrašas– nuo 2012

                    

 

Naujienų prenumerata