English version

  • Mėnraščio Akiračiai katalogas – mėnraštyje “Akiračiai“ publikuoti straipsniai. Į katalogą perkelta informacija iš VDU bibliotekos ir Lietuvių išeivijos instituto 2006 m. išleisto leidinio  “Akiračių  bibliografija [1968–2005]“. Mėnraščio "Akiračiai", leisto Čikagoje (1968–2005), bibliografinė straipsnių rodyklė

 

Naujienų prenumerata