English version

INFOLEX
Aprašymas

 

Infolex. Teisės aktai duomenų bazėje yra skelbiami šie dokumentai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar teisės aktų registre, integruoti su teismų praktika:
 • LR Seimo teisės aktų tekstai, LR Vyriausybės aktų tekstai, LR Prezidento aktų tekstai.
 • LR Ministerijų bei kitų valstybinių institucijų norminių teisės aktų LR teisės aktų tekstai, skelbti leidiniuose: „Valstybės žinios", „Informaciniai pranešimai", „Vyriausybės žinios", „Lietuvos Aidas" aktų tekstai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar teisės aktų registre.

 

Infolex. Praktika duomenų bazėje skelbiami šie dokumentai, integruoti su teisės aktais:

 • Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose prieš Lietuvą ir sprendimų apžvalgos.
 • Lietuvos Konstitucinio teismo nutarimai, sprendimai, išvados ir prašymai.
 • Visa viešai paskelbta: Lietuvos Aukščiausiojo teismo aprobuota ir neaprobuota praktika, Lietuvos Apeliacinio teismo praktika, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų teismų praktika, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų administracinių teismų praktika, Lietuvos apylinkių teismų praktika.
 • Seimo kontrolierių pažymos.
 • Mokestinių ginčų komisijos dokumentai.
 • Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos dokumentai.
 • Konkurencijos tarybos dokumentai.
 • Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai.
 
Prieigos terminas
 
Prenumeruojama iki 2018 m. lapkričio 30 d.
 
Jungimosi būdai
 
Jungtis adresu: http://www.teisesaktai.lt.
 
Prieiga tik su slaptažodžiais. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus.
 
Teismų praktika/Teisės aktai:  
 • Mykolo Romerio bibliotekoje  - 4 darbo vietos
Teisės aktai:
 • Mykolo Romerio bibliotekoje - 5 darbo vietos
 • Vaclovo Biržiškos bibliotekoje - 1 darbo vieta
 • Vinco Čepinskio bibliotekoje - 1 darbo vieta
 • Leonido Donskio bibliotekoje - 1 darbo vieta
 • Muzikos akademijos bibliotekoje - 1 darbo vieta

 

Naujienų prenumerata