English version

HeinOnline

Aprašymas 
 
Duomenų bazėje pateikiama daugiau kaip 2300 mokslo žurnalų, šalių konstitucijos, JAV įstatymai, sutartys ir susitarimai, el. knygos, bylos ir kiti dokumentai teisės ir susijusiomis su teise temomis. Dokumentai yra skenuoti, pateikiamas originalus jų vaizdas pdf formatu. Speciali programinė įranga suteikia galimybę atlikti leidiniuose automatizuotą paiešką. Detalesnė informacija pateikiama HeinOnline kolekcijų aprašymuose.
Kolekcijos:
  • Law Journal Library, Legal Classics
  • World Constitutions Illustrated
  • Federal Register Library
  • U.S. Federal Legislative History Library
  • Treaties and Agreements Library
  • U.S. Supreme Court Library
       ir kt.
Papildomos kolekcijos:
  • Foreign & International Law Resources Database - tarptautiniai metraščiai ir žurnalai, JAV teisės apžvalgos, tarptautinių tribunolų ir teismų sprendimai, Europos Bendrijos Teisingumo Teismo ir kt. dokumentai. 
  • Slavery in America and the World: History, Culture and Law - pateikiami visi kolonijų ir JAV valstijų bei federaliniai įstatymai, bylos, knygos, brošiūros ir kt. medžiaga vergovės tema.
Prieigos terminas
 
Prenumeruojama iki 2018 m. gruodžio 31 d.
 
Jungimosi būdai
 

Iš VDU kompiuterių tinklo - https://heinonline.org/HOL/Welcome

Ne iš VDU kompiuterių tinklo - https://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login  

 

 

Naujienų prenumerata