English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Grupės ir aplinkos: tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys [Groups and environments: interdisciplinary research studies]. Vytauto Didžiojo universitetas ; vyr. redaktorė: Egidija Ramanauskaitė. 2009, nr. 1-. Kaunas, 2009- . ISSN 2029-4182.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Grupės ir aplinkos : tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = Groups and environments : interdisciplinary research studies / Vytauto Didžiojo universitetas ; vyr. redaktorė: Egidija Ramanauskaitė. – Nr. 1 (2009)- . – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009- . – ISSN 2029-4182.

Naujienų prenumerata