English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Grupės ir aplinkos = Groups and Environments 

ISSN 2029-4182 (spausdintas) ISSN 2335-8726 (internetinis)

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Indeksuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub)  

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
2009
 
Kasmetinis
 
Vytauto Didžiojo universitetas
Kultūrų tyrimų centras
K. Donelaičio g. 52–410
44244 Kaunas
Egidija Kiškina
El. paštasegidija.kiskina@vdu.lt                 
 
Apie žurnalą

Recenzuojamų mokslo darbų serija "Grupės ir aplinkos" skirta aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams. Problematika aktuali ir Lietuvoje, ir visame posovietiniame regione, nes čia dar nesusiformavusios šių tyrimų tradicijos. Mažųjų visuomenės grupių tyrimai apima jaunimo skonio (gyvenimo stiliaus) subkultūrines grupes, naujiesiems religiniams judėjimams priskiriamas grupes, etnines mažumas bei jų subgrupes ir daugelį kitų grupių, kurių nariai, bendraudami tarpusavyje ir su aplinka, sukuria autentišką / individualią grupės būseną bei saviraišką. Tyrinėjamos ir laisvalaikio, ir gyvenimo būdo (stiliaus) grupės, ir organizuotos grupės, „tinklai“ bei judėjimai. Serijos tikslas – aktyvinti įvairių sričių grupių tyrinėtojų bendravimą, taip pat tarpdisciplininius tyrimus, perimant geriausius socialinės psichologijos, socialinės kultūrinės antropologijos, sociologijos, gamtos mokslų bei matematikos pasiekimus. 
Pradėtas leisti 2009 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys pasirodo ne rečiau kaip kartą per metus.
Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Indeksuojančios duomenų bazės

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2009
                    
 

Naujienų prenumerata