English version

Fondo formavimas 1990–2005 m. | PARAMA, DOVANOS 
 
Organizacijos
 
Atviros visuomenės institutas
Demokratinės politikos institutas
Europos centrinis bankas
Europos komisija
Geologijos institutas
Getės institutas
JAV organizacija „Saulutė“
Kauno arkivyskupija
Kauno kunigų seminarija
Kauno viešoji biblioteka
Leidykla Follett Campus Resources of River Grove
Lenkų kultūros institutas Vilniuje
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje
Lietuvių literatūros ir tautosakos iūnstitutas
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Lietuvos bankas
Lietuvos dailininkų sąjunga
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Lietuvos energetikos institutas
Lietuvos filatelistų draugija
Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Lietuvos miškų institutas
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija
Lietuvos-Prancūzijos asociacija
Lituanistikos tyrimų ir studijų centras Čikagoje
Matematikos ir informatikos institutas
Pasaulio bankas
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras
Pilietinės visuomenės institutas
Teisinės informacijos centras
Varšuvos valstybinis archeologijos muziejus

 

Naujienų prenumerata