English version

Fondo formavimas 1990–2005 m. | PARAMA, DOVANOS 
 
Fondai, programos
 
A. Adamkienės paramos ir labdaros fondas
A. Mackaus knygų leidimo fondas
Atviros Lietuvos fondas
Communicantes fondas
J. ir M. Yčų knygų fondas
Japonų paramos fondas
Lietuvių fondas
Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas
Lietuvių tautinės kultūros fondas
Lietuvių Tautos fondas
Lietuvos gamtos fondas
Lietuvos tūkstantmečio programa
Mažosios Lietuvos fondas
SABRE fondas
Semper Polonia fondas
Tarptautinis mainų fondas
Tarptautinis valiutos fondas
V. Landsbergio fondas
Vydūno fondas
 

 

Naujienų prenumerata