English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai 

                                     Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism 

ISSN 2335-2019 (spausdintas), ISSN 2335-2027 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027

 

 

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai:

VDU ePub 

Sciendo 2017 –

Svetainė

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
Redakcijos kontaktai:
Vytauto Didžiojo universitetas.
Užsienio kalbų institutas
 
2012
 
2 kartus per metus
 
Vytauto Didžiojo universitetas
Užsienio kalbų institutas
K. Donelaičio g. 52–603
44244 Kaunas
Jurgita Šerniūtė
Apie žurnalą

Recenzuojamo mokslo žurnalo „Darnioji daugiakalbystė“ tikslas - pažvelgti į daugiakalbystės fenomeną iš įvairių mokslo krypčių – kalbų politikos, didaktikos, mokymosi ir įsisavinimo, taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos, neurolingvistikos, edukologijos, istorijos, filosofijos, psichologijos, ir kt. mokslo krypčių bei šakų perspektyvų. Žurnale pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle ir tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos. Žurnalu siekiama skatinti darnią daugiakalbystę, individualios daugiakalbės kompetencijos įgijimą ir visuomeninės daugiakalbystės plėtojimą, kaimyninių šalių ir rečiau vartojamų kalbų mokymąsi ir kalbos išlaikymą, todėl tyrimai bus spausdinami įvairiomis oficialiomis ES kalbomis, pateikiant išsamias santraukas lietuvių ir anglų kalbomis. Nuo 2017 metų žurnalas leidžiamas Vokietijos kompanijos De Gruyter. De Gruyter užtikrina pažangios elektroninės leidybos technologijos pritaikymą mokslinio straipsnio publikavimui - straipsnio talpinimą ir efektyvias jo paieškos galimybes duomenų bazėse, nuorodų elektroninį susiejimą, straipsnio citavimo kėlimą. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck. 
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės

 
Indeksuojančios duomenų bazės

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2012
  • WanFang Data – nuo 2017

                     

 

Naujienų prenumerata