English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai 

Darbai ir dienos = Deeds and Days 

ISSN 1392-0588 (spausdintas), ISSN 2335-8769 (internetinis)

http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Referuojančios duomenų bazės

Laisvai prieinami žurnalo numeriai (VDU ePub)  

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
Leidžiama nuo:
 
Periodiškumas:
 
 
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
1930–1940, 1995–
 
2 kartus per metus, 1996–1998, 2006–
4 kartus per metus, 1999–2005 
Kasmetinis, 1930–1940, 1995
 
Egidijus Aleksandravičius, vyriausiasis redaktorius
Danguolė Valančė
Apie žurnalą

„Darbai ir dienos" – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto recenzuojamas mokslo žurnalas, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio pirmtako humanitarinę linkmę ir numeraciją. Čia skelbiamos filosofijos, etnologijos, istorijos, filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos), menų, komunikacijos ir informacijos krypčių studijos, recenzuojami reikšmingesni mokslo veikalai, apžvelgiami svarbesni akademinio gyvenimo įvykiai, svarstomos pedagoginės ir mokslinės problemos. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.
 
Redakcinė kolegija - žr. naujausio numerio puslapyje 

 

Informacija autoriams - žr. naujausio numerio puslapyje 

 
Referuojančios duomenų bazės

Indeksuojančios duomenų bazės

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2004
  • Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas) – nuo 2007
  • TOC Premier (EBSCO sąrašas) – nuo 2008

                    

 

 
 

Naujienų prenumerata