English version

Bibliografinis žurnalo aprašas 
pagal standartą LST ISO 690
 
Česlovo Milošo skaitymai [Czeslaw Milosz's readings]. Vytauto Didžiojo universitetas, Association les amis de Milosz. 2011, [nr.] 4- . Kaunas, 2011- . ISSN 2029-8692.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz's readings / Vytauto Didžiojo universitetas, Association les amis de Milosz. - [Nr.] 4 (2011- ). – Kaunas, 2011- . – ISSN 2029-8692.
 

Naujienų prenumerata