English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai [Scripta horti botanici universitatis Vytauti Magni]. 1931, t. 1-1939, t. 6; 1941, t. 1(7)-1942, t. 2(8); 1998, t. 9- . Kaunas, 1931-1942, 1998- . ISSN 1392-3714.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai = Scripta horti botanici universitatis Vytauti Magni. – T. 1 (1931)-T. 6 (1939); T. 1(7) (1941)-T. 2(8) (1942); T. 9(1998)- . – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas, 1931-1942, 1998- . – ISSN 1392-3714.

Naujienų prenumerata