English version

Bibliotekos misija

Bibliotekos misija – užtikrinti efektyvias, aukšto lygio paslaugas, susijusias su universiteto leidyba bei prieigos organizavimu universiteto bendruomenės nariams prie studijoms, mokslui, profesinei kvalifikacijai įgyti reikalingų informacijos išteklių. 
 
Bibliotekos siekiai, įgyvendinant šią misiją:
  • skatinti universiteto autorius publikuotis, teikti operatyviosios leidybos, spausdinimo, kopijavimo ir įrišimo paslaugas, apskaityti, platinti, skleisti (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje) universiteto išleistus leidinius; 
  • koordinuoti tradicinę ir elektroninę universiteto leidybą, taikant pažangias leidybos techologijas;
  • įsigyti, organizuoti, išsaugoti, suteikti prieigą prie universiteto išleistų bei kitų studijoms ir mokslui reikalingų informacijos išteklių;
  • sukurti pažangią ir patogią bibliotekos erdvės (fizinės bei elektroninės) ir paslaugų infrastruktūrą; 
  • gerinti vartotojų informacinio raštingumo įgūdžius ir kompetencijas, siūlant jiems ugdymo programas, užtikrinančias sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinę lyderystę žinių visuomenės kontekste;
  • užtikrinti bibliotekos bendradarbiavimą tiek universitete, tiek išorėje, dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizacijose;
  • užtikrinti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, įgūdžius, atitinkančius vartotojų lūkesčius, skatinti nuolatinį darbuotojų profesinį tobulinimąsi.

Naujienų prenumerata