English version

Bibliometrija/mokslometrija

Bibliometrija/mokslometrija - matematinių ir statistinių metodų pritaikymas informacijos ir komunikacijos procesams tirti. Dabartiniame mokslo pasaulyje vartojami abu šie terminai.
 
H indeksas
 
Individualus vertinimo metodas, kuris suderina kiekybę (publikacijų skaičių) ir kokybę (citavimų skaičių), apibendrina mokslininko rezultatyvumą per visą mokslininko karjerą; pritaikomas ir kitoms informacijos sekoms (žurnalams, institucijoms, šalims). Pvz., h = 5, jei publikuoti 5 straipsniai, kurių kiekvienas pacituotas ne mažiau kaip 5 kartus.
 
Žurnalo citavimo rodiklis (Impact Factor, IF)
 
Žurnalo citavimo rodiklis skaičiuojamas kas dvejus ir penkerius metus (tai santykis tarp žurnalo straipsnių, pvz., išleistų 2009 m. ir 2008 m., citavimų 2010 m. skaičiaus ir 2008 m. ir 2009 m. straipsnių skaičiaus sumos).
 
Eigenfactor (tikrinis rodiklis arba koeficientas)
 
Žurnalo reikšmingumo indeksas, kuriuo įvertinamas ne tik citavimas, bet ir cituojančio šaltinio svarba.
 
SCImago Journal Rank (SJR) atspindi šalių ir žurnalų reitingus.
 
Žurnalo mokslo kryptis, kokybė ir reputacija lemia citavimų vertę. Citavimas su aukštesniu SJR vertingesnis nei cituojamas šaltinis su žemesniu SJR. Skirtingai nuo citavimo rodiklio (IF), kiekvienas citavimas įvertinamas, atsižvelgiant į žurnalo, kuriame cituojama, reikšmingumą.
 
 
TRUMPIENĖ, Audrė; ir ŠEGŽDIENĖ, Eglė. Mokslometrija: teorija, šaltiniai, metodai. In Mokslo ir technikos raida [interaktyvus]. 2011, vol. 3, no. 2 [žiūrėta 2015 m. birželio 4 d.], p. 105–119. Prieiga per internetą: <http://www.est.vgtu.lt/index.php/est/article/view/est.2011.09/pdf >. ISSN 2029–2430.

Naujienų prenumerata