English version

Bibliografinės nuorodos ir literatūros sąrašai

Bibliografinių nuorodų, jų ryšio su tekstu, literatūros sąrašo parengimas yra sudėtinė mokslo darbo dalis. Bibliografinė nuoroda – tai mokslo darbe cituojamo ar kitaip minimo dokumento bibliografiniai duomenys, pagal kuriuos dokumentas gali būti identifikuojamas ir surandamas. Apgalvotai ir vienareikšmiškai darbe pasirinkta bibliografinių nuorodų sistema palengvina dokumento skaitymą, suteikia informacijos apie autoriaus darbo indėlį, ryšį su kitais darbais ta tema, parodo autoriaus bibliografinę kultūrą.
Bibliografinės nuorodos darbe organizuojamos pagal tam tikras taisykles, standartus. Šiuo metu pasaulyje egzistuoja daug įvairių bibliografinių nuorodų mokyklų (dar vadinamų Citavimo stilių). Jų autoriai yra įvairios asociacijos, universitetai, periodinių leidinių redakcijos; net įvairiose mokslo srityse yra paplitę skirtingi citavimo stiliai. Pavyzdžiui, socialiniuose moksluose naudojamas Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association – APA), humanitariniuose  moksluose Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA),  medicinos ir biologijos moksluose – Amerikos medicinos asociacijos (American Medical Association – AMA) bibliografinių nuorodų taisyklės.
 
Kaip Universiteto studentams, mokslininkams pasirinkti standartą, taisykles pagal kurias rengti bibliografines nuorodas, jų sąrašus?
1. Studentai, rengdami kvalifikacinius (bakalauro, magistro ar kitus) darbus, turi vadovautis darbo vadovo, katedros, fakulteto nurodymais.
2. Mokslininkai, rengdami publikacijas privalo pasidomėti, kokia bibliografinių nuorodų  sistema naudojama tam tikro periodinio leidinio ar  leidinio redkolegijos, leidyklos.
3. Nesant nurodymų dėl bibliografinių nuorodų taisyklių, rekomenduojame naudoti tarptautinį standartą LST ISO 690:2010. Informacija ir dokumentavimas. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės.
 
Bibliotekos pagalba rengiant nuorodas ir literatūros sąrašus:
 
I. Informacijos tvarkymo programa RefworksNaudojant Refworks galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
Vaizdo paskaita apie programą Refworks. 
 
II. Pagrindiniai citavimo stiliai:
AMA (American Medical Association)
AMA (American Medical Association - Amerikos medicinos asociacija) citavimo stiliaus rekomendacijas  parengė mokslinio žurnalo „Journal of the American Medical Association“ (JAMA) redaktoriai 1962 metais. Šis stilius dažniausiai naudojamas biomedicinos mokslų srities darbuose. AMA stiliaus citavimo taisyklės pateikiamos American Medical Association rengiamoje metodinėje priemonėje „AMA manual of style: a guide for authors and editors“, kuri kas keletą metų atnaujinama. Naujausia AMA citavimo stiliaus versija sutrumpintai vadinama „AMA 10 leidimas“ (AMA 10th edition), kuri yra paremta „AMA manual of style: a guide for authors and editors“ 10-uoju leidimu (2007 m.). Daugiau informacijos apie AMA citavimo stilių  
APA (American Psychological Association)
APA citavimo stilius buvo sukurtas 1929 m. Šis stilius dažniausiai naudojamas psichologijos, antropologijos, edukologijos, vadybos ir kitų socialinių mokslų darbuose. APA citavimo stiliaus taisyklės pateikiamos American Psychological Association (Amerikos psichologijos asociacija) rengiamoje metodinėje priemonėje „Publication manual of the American Psychological Association“. Naujausia APA citavimo stiliaus versija sutrumpintai vadinama „APA 6 leidimas“ (APA 6th edition), kuri yra paremta „Publication manual of the American Psychological Association“ 6-uoju leidimu (2009 m.). Daugiau informacijos apie APA citavimo stilių 
Chicago
Chicago (Čikagos) citavimo stilius sukurtas pagal Čikagos universiteto leidyklos 1906 metais išleistos knygos„The Chicago Manual of Style“ rekomendacijas. Šis stilius dažniausiai naudojamas socialinių ir humanitarinių mokslų darbuose. Daugiau informacijos apie Chicago citavimo stilių 
Yra 2 metodai, kaip parengti nuorodas ir literatūros sąrašus pagal Chicago citavimo stilių:
1) Autorius-data metodas (Author-date) dažniausiai naudojamas fizinių ir socialinių mokslų darbuose.
2) Išnašų ir bibliografijos metodas (Notes and bibliography) dažniausiai naudojamas humanitarinių mokslų (istorija, literatūra, menas) darbuose.
Harvard System of Referencing
Harvardo citavimo sistema sukurta 1881 metais, aktyviai pradėta taikyti XX a. pradžioje ir tapo ypač dažnai naudojama biomedicinos mokslo tyrimuose. Harvardo citavimo stilius priklauso „autorius-data“ (author-date) sistemai. Egzistuoja kelios Harvard citavimo stiliaus versijos (Harvard, Harvard-British Standard, Harvard-British Standard 2010, Harvard Business Review, Harvard Theological Review (Author-Date), Harvard Theological Review (Notes-Bibliography)). Dažniausiai citavimo stiliaus versijos pasirenkamos pagal mokslo sritis  ir regionus (pvz. Harvard-British Standard naudojamas Didžiosios Britanijos mokslininkų darbuose).
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
IEEE citavimo stilius parengtas pagal Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers) leidžiamų žurnalų redakcijų rekomendacijas. Šis citavimo stilius dažniausiai taikomas elektros ir elektronikos inžinerijos, informatikos mokslų publikacijose. Daugiau informacijos apie IEEE citavimo stilių
LST ISO 690:2010
LST ISO 690:2010  - tai Tarptautinės standartizacijos organizacijos (International Organization for Standartization – ISO) technikos komiteto ISO/TC 46 Information and documentation parengtas tarptautinis  standartas ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources, kurį Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 47 Informacija ir dokumentavimas) atgaminimo būdu perėmė kaip tapatų Lietuvos standartą LST ISO 690:2010. Šis standartas pakeičia LST ISO 690-2:1999, LST ISO 690:2002. Daugiau informacijos apie LST ISO 690:2010 standartą: LST ISO 690:2010. Informacija ir dokumentavimas. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės (tapatus ISO 690:2010)“. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2010.
Yra 2 metodai, kaip parengti nuorodas ir literatūros sąrašus pagal LST ISO 690:2010 standartą:
1) Pirmojo elemento ir datos metodas (First element date)
2) Numeruojamų nuorodų metodas (Numeric method).
MLA (Modern Language Association)
MLA citavimo stilių parengė Modern Language Association (Šiuolaikinės kalbos asociacija) 1951 metais. Šis stilius dažniausiai naudojamas humanitarinių mokslų, ypač kalbotyros ir literatūros mokslo darbuose. MLA stiliaus citavimo taisyklės pateikiamos Modern Language Association rengiamose metodinėse priemonėse „MLA handbook for writers of research papers“ ir „MLA style manual and guide to scholarly publishing“, kurios kas keletą metų atnaujinamos. Naujausia MLA citavimo stiliaus versija sutrumpintai vadinama „MLA 7 leidimas“ (MLA 7th edition), kuri yra paremta „MLA handbook for writers of research papers“ 7-uoju leidimu (2009 m.). Daugiau informacijos apie MLA citavimo stilių

Naujienų prenumerata