English version

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė

Aprašymas
 
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) sukurta bibliografinė duomenų bazė, kurioje yra 1994 - 2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Bazė įrašais nepildoma. Nuo 2003 m. Lietuvoje leidžiamų periodinių bei tęstinių leidinių straipsnių bibliografinius įrašus galima rasti LNB duomenų bazėjeNacionalinės bibliografijos duomenų banke - Straipsnių paieška.
Siekiant užtikrinti laisvą prieigą prie Nacionalinės bibliotekos kuriamų bibliografinės informacijos duomenų bazių nuo 2012 m. sausio 2 d. prie Bibliografinės Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazės 1994–2002 m. (archyvo) interneto versijos vartotojams suteikiama laisva prieiga.
Vartotojo vardas guest
         slaptažodis guest.
Kompaktiniai diskai:
  • V. Biržiškos skaitykloje
  • S. Šalkauskio teologijos skaitykloje
  • V. Čepinskio skaitykloje 
 
 
 
 
 
Jungimosi būdai
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujienų prenumerata