English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690:
Agora: politinių komunikacijų studijos. Vytauto Didžiojo universitetas. 2012, nr. 1- . Kaunas, 2012- . ISSN 2029-9923.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD):
Agora : politinių komunikacijų studijos / Vytauto Didžiojo universitetas. – Nr. 1 (2012)- . -  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012-. - ISSN  2029-9923.

Naujienų prenumerata