English version

Licencijuojamos ir laisvai prieinamos duomenų bazės

 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 
A
 
Academic Index - paieškos sistema, skirta mokslinei informacijai surasti.
Academic Search Complete (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
ACM Digital Library DAUGIAU>>
AHFS Consumer Medication Information (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
Akiračiai Išeivijos mėnraščio (1968–2005 m. Nr. 1) bibliografinė rodyklė.
American Physical Society (APS) DAUGIAU>>
Art and Architecture Complete (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
 
B
 
BASE - viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atviros prieigos moksliniuose ištekliuose.
Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė - Lietuvos M. Mažvydo bibliotekos (LNB) sukurta bibliografinė duomenų bazė, kurioje yra 1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Bazė įrašais nepildoma. Prisijungimo slaptažodžiai: vartotojo vardas guest slaptažodis guest. Nuo 2003 m. Lietuvoje leidžiamų periodinių bei tęstinių leidinių straipsnių bibliografinius įrašus galima rasti LNB duomenų bazėje: Nacionalinės bibliografijos duomenų banke - Straipsnių paieška.
Business Source Complete (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
 
C
 
Cambridge Journals Online (archyvas) DAUGIAU>>
Cambridge Core (Humanities and Social Sciences kolekcija) DAUGIAU>>
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos istorijos, filologijos, filosofijos, religijos, politikos, teisės, edukologijos, ekonomikos ir kt. klausimais. Laisvai prieinamos santraukos ir kai kurie straipsniai.
CiteSeerX - Scientific Literature Digital Library and Search Engine - kompiuterijos ir informatikos el. biblioteka ir paieškos sistema.
Clarivate Analytics Web of Science DAUGIAU>>
Cogprints visateksčių straipsnių archyvas biologijos, kompiuterijos, elektroninės leidybos, kalbotyros, medicinos, filosofijos, psichologijos temomis. Archyvas - nuo 1950 metų. 
Communication & Mass Media Complete (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
 
D
 

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos DAUGIAU>>

Directory of Open Access Books (DOAB) - atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos. Šiame kataloge jau yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - gamtos, socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų visateksčių mokslinių žurnalų katalogas.

Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR - atviros prieigos institucinių talpyklų registras, kuriame patalpinti mokslo ir studijų el. dokumentai: knygos, straipsniai, konferencijų medžiaga, patentai ir kt.

 
E
 
Ebook Central (Academic Complete) DAUGIAU>>
eBooks on ScienceDirect DAUGIAU>>
EBSCO eBook Academic Collection DAUGIAU>>
EDP Sciences (Mathematics & Computer Sciences kolekcija) DAUGIAU>>
Education Source (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
Education-line - visatekstė edukologijos išteklių duomenų bazė.
Electronic Journals Library - Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta elektroninė žurnalų biblioteka.
Electronic Library of Mathematics - elektroninė matematikos biblioteka. Visateksčiai straipsniai iš žurnalų, knygos, konferencijų medžiaga ir kt.​​​
eLIBRARY.RU - mokslinė elektroninė biblioteka, siūlanti prieigą prie atviros prieigos žurnalų rusų kalba. Prisiregistravusiems vartotojams prieinamas visas straipsnio tekstas.
Emerald Management eJournals Collection DAUGIAU>>
Environment Complete (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
ePaveldas: Bibliotekos - Muziejai - Archyvai Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos archyvų departamentas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. vykdo projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“, kurio metu bus sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, talpinantis per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų.
ERIC (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
The EServer - įvairūs el. dokumentai, žurnalai, knygos, suskirstyti į 50 kolekcijų: dailė/architektūra, kultūros teorija, švietimas, feminizmas, internetas, istorija, filosofija ir kt.
EuroDocs - nuorodos į Europos politinės, ekonominės, socialinės ir kultūros istorijos dokumentus.
Europeana - skaitmeninė biblioteka, teikianti nemokamą prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
Europos Sajungos teisės aktų duomenų bazė 33276 dokumentai (iš jų 17999 išversti į lietuvių kalbą); prieiga suteikiama tik prie lietuviškų dokumentų.
 
F
 
Foreign & International Law Resources Database (HeinOnline) DAUGIAU>>
Free Electronic Journals - įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai.
FreeFull PDF.com - atviros prieigos mokslinių iššteklių paiešškos sistema. Pateikiami straipsniai, disertacijos, patentai socialinių, humanitarinių, fizinių ir biomedicinos mokslų temomis.
 
G
 
Google Book Search - knygų paieška.
Google Scholar - paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Ji apima įvairias disciplinas ir pateikia rastus rezultatus, rūšiuoja juos nuo geriausiai atitinkančių užklausą. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.
GreenFILE (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
 
H

HathiTrust Digital Library - skaitmeninė biblioteka, jungianti JAV universitetų bibliotekų išteklius.
Health Source - Consumer Edition (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
HeinOnline DAUGIAU>>
HighWire Press socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos visateksčių mokslinių žurnalų archyvas. Dauguma laisvos prieigos leidinių turi embargo periodą.
Hindawi įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai.
Humanities International Complete (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
 
I
 

Infolaw - Didžiosios Britanijos interneto svetainių teisės temomis elektroninė biblioteka.

INFOLEX. Praktika DAUGIAU>>
INFOLEX.Teisės aktai DAUGIAU>>
IngentaConnect - socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos mokslinių žurnalų katalogas. Prieiga prie viso teksto straipsnių tik iš VDU kompiuterių tinklo, kitų žurnalų - prieinami turiniai ir straipsnių santraukos.
Innovative Marketing DAUGIAU>>
Internet Directory of Botany - interneto svetainių botanikos temomis elektroninė biblioteka.
IOP Publishing Archive Collection 1874–1999 DAUGIAU>>
IOPscience EXTRA DAUGIAU>>
 
J
 
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health DAUGIAU>>
JSTOR (Arts & Sciences I, II, III  kolekcijos) DAUGIAU>>
 
K
 
KTU leidyklos elektroninės knygos DAUGIAU>>
 
L
 
Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
Lituanistika tarptautinė mokslinė duomenų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, naudotos literatūros sąrašai. Nuo 2009 m. pateikiami visi publikacijų tekstai.

 M
 
MagPortal.com -  paieškos sistema, leidžianti atlikti straipsnių paiešką internete esančiuose žurnaluose.
MasterFILE Premier (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
medici.tv EDU DAUGIAU>>
MEDLINE (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
MRU leidyklos elektroninės knygos DAUGIAU>>
 
N
 
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB) - NBDB pradėtas kurti 1998 metais. Banką sudaro: dokumentų bibliografiniai įrašai. Nuo 1998 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų knygų, natų, vaizduojamojo meno, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių bibliografiniai įrašai. Dokumentų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai. Retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai įrašai. Kaupiami knygų lietuvių kalba (1547–1864, 1905–1917), smulkių spaudinių (1918–1940) bei lietuviškų periodinių leidinių publikacijų, išleistų Lietuvoje (1910), Mažojoje Lietuvoje ir JAV (1896, 1897), bibliografiniai įrašai. Lituanikos bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami užsienyje leidžiami ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai. Judaikos katalogas. Pateikiami Nacionalinėje bibliotekoje saugomų Lietuvoje išleistų (nuo žydų knygos spausdinimo pradžios 1789 m. iki 1940 m.) spaudinių hebrajų ir jidiš kalbomis bibliografiniai irašai. Norint surasti straipsnių įrašus, reikia pasirinkti "Straipsnių paieška". Ankstesniu metu (1994–2002 m.) Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai kaupiami Bibliografinėje Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazėje
Nature DAUGIAU>>
Naxos Music Library DAUGIAU>>
Newspaper Source (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
 
O
 
OAIster - skaitmeninis archyvas, kurį sudaro knygos, žurnalai, disertacijos ir jų santraukos, vaizdai, audio, video medžiaga, informaciniai leidiniai ir kt.
OECD iLibrary DAUGIAU>>
Open Journal Systems (OJS) įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai 10-čia kalbų.
Oxford Journals Collection DAUGIAU>>
The Oxford Text Archive - Oksfordo universiteto  archyve, įkurtame 1976 metais, pateikiami ištekliai 25 kalbomis. Tekstai yra laisvai prieinami ir gali būti atsiųsti įvairiais formatais. Kai kuriems dokumentams vartotojas turi gauti sutikimą.
 
P
 
Passport DAUGIAU>>
Philosophy around the Web - filosofijos ištekliai internete.
Pragmatics - žurnalas. Pragmatika. Semantika. Diskurso analizė. DAUGIAU>>
Problems and Perspectives in Management DAUGIAU>>
Project Euclid - matematikos, taikomosios matematikos, kompiuterijos, logikos, matematinės fizikos, statistikos ir tikimybių teorijos ištekliai. 70 proc. mokslinės literatūros yra laisvai prieinama.
PsycARTICLES (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
Psych Web - informacija psichologiją studijuojantiems ir dėstantiems, nuorodos į įvairias psichologijos sritis, temines knygas ir žurnalus, paslaugas, mokslinius tyrinėjimus ir kt.
PubMed Central National Library of Medicine (JAV) biomedicinos ir fizinių mokslų visateksčių žurnalų archyvas.
PubMed Medline National Library of Medicine (JAV) duomenų bazė, kurioje yra apie 12 milijonų įrašų nuo 1960 metų.

 R
 
RefWorks DAUGIAU>>
Regional Business News (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
RePEc (Research Papers in Economics) bibliografinė duomenų bazė skirta ekonomikai. Visas straipsnio tekstas prieinamas, jei žurnalas yra prenumeruojamose duomenų bazėse (spausti duomenų bazių tiekėjų pavadinimų nuorodą, pvz.: Blackwell, Elsevier, Springer).

S
 
SAGE Journals Online DAUGIAU>>
SciCentral-Gateway to the best scientific research news sources - interneto apdovanojimais įvertinta svetainė įvairių sričių specialistams.
ScienceDirect DAUGIAU>>
ScienceResearch.com - mokslinių žurnalų bei duomenų bazių katalogas. 
Scientific Journals International (SJI) įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai.
Symposium Journals įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai.
Slavery in America and the World: History, Culture and Law (HeinOnline) DAUGIAU>>
SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
SportBusiness International. Žurnalas. Sporto rinkos analizė. Visatekstis. Nuotolinė prieiga
SpringerLink DAUGIAU>>
 
T
 
Taylor & Francis DAUGIAU>>
Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) DAUGIAU>>
Thomson Reuters Web of Science žr. Web of Science
 
 
 U
 
URKUND - plagiavimo patikros programa Instrukcija DAUGIAU>>
 
 
 V

Verslo žinios DAUGIAU>>
VGTU leidyklos elektroninės knygos DAUGIAU>>
Voice of the Shuttle - Kalifornijos universiteto (JAV) parengta humanitarinių mokslų elektroninių išteklių duomenų bazė. Pateikiamos nuorodos į universitetų, bibliotekų, muziejų, žurnalų ir jų leidėjų puslapius.
 
W

Westlaw DAUGIAU>>
Wiley Online Library (Social Sciences and Humanities kolekcija) DAUGIAU>>
The World Bank Open Knowledge Repository - atviros prieigos talpyklos elektroniniai ištekliai: visateksčiai straipsniai, knygos, ataskaitos, studijos ir kt. Galima atlikti paiešką pagal temą, ištekliaus rūšį, autorių, publikavimo datą, regioną, šalį, reikšminius žodžius.
World Digital Library - skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš daugiau nei 30 pasaulio bibliotekų ir archyvų.
World Library of Science - elektroninis išteklius, suteikiantis studentams galimybes susipažinti su naujausia mokslo informacija ir leidžiantis dalyvauti diskusijose su bendraamžiais bendroje mokymosi aplinkoje.
World Wide Arts Resources - meno išteklių svetainė, kurioje pateikiama informacija apie įvairias meno sritis, menininkus, muziejus, parodas ir kt.
WorldWideScience.org - daugiau nei 50 pasaulio šalių nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
WWW Virtual Library - viena seniausių elektroninių bibliotekų, pradėta  organizuoti 1991 m. WWW bei html kūrėjo Tim Berners-Lee. Visa informacija skirstoma teminiu principu, išskirta 16 temų: menas, verslas ir ekonomika, media ir komunikacija, švietimas, humanitariniai mokslai, informacija ir bibliotekininkystė, tarptautiniai santykiai, teisė, religija, socialiniai mokslai, visuomenė ir kt.
 

Naujienų prenumerata