English version

Nuoširdžiai dėkojame už padovanotus vertingus leidinius Universiteto bibliotekai 2016 m.
 • Aistei Aukštikalnienei
 • Tomako Ako
 • Vyteniui Almonaičiui
 • Ryčiui Ambrazevičiui
 • Algirdui Antanui Baliuliui
 • Romualdui Apanavičiui
 • Gaivai Bandzinaitei
 • Kristinai Barancovaitei-Skindaravičienei
 • Alexander Belohlavek
 • Moreno Bonda
 • Irenai Buckley
 • Šviesei Čepliauskaitei
 • Vyčiui Čiubrinskui
 • Linui Daugnorui
 • Jovitai Daukšytei
 • Voldemarui Deksniui
 • Deimantei Dementavičiūtei
 • Linui Didvaliui
 • Leonidui Donskiui
 • Arimantui Dumčiui
 • Ričardui Elijošiui
 • Robert Frost
 • Genutei Gedvilienei
 • Giedriui Gelgotui
 • Lukasz Golaszewski
 • Jūratei Imbrasaitei
 • Stasiui Jankevičiui
 • Giedrei Jankevičiūtei
 • Rūtai Janulaitienei
 • Roman Jurkowski
 • Dirk Roland Haupt
 • Alei Kaminskaitei
 • Rūsčiui Kamuntavičiui
 • Deividui Kerteniui
 • Egidijai Ramanauskaitei-Kiškinai
 • Algiui Krupavičiui
 • Dariui Kučinskui
 • Silvia Lo Iacono
 • Ingai Lukaševičiūtei
 • Vygantas Malinauskas
 • Daliai Martišauskienei
 • Natalijai Mažeikienei
 • Gintautui Mažeikiui
 • Jolantai Mickutei
 • Tomui Pabedinskui
 • Aušrai Petkevičienei
 • Loretai Petrauskaitei
 • Albinui Petrauskui
 • Dariui Plikynui
 • Antanui Pociui
 • Romualdui Požerskiui
 • Sauliui Prialgauskui
 • Kęstučiui Pukeliui
 • Jonui Putinui
 • Andriejus Radčenko
 • Audronei Raškauskienei 
 • Arūnui Sverdiolui
 • Audriui Šimkui
 • Dovilei Šukytei
 • Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei
 • Kęstučiui Trakšeliui
 • Inai Vaisiūnaitei
 • Egidijui Vareikiui
 • Audronei Veilentienei
 • Ingridai Veliutei
 • Tomaš Viček
 • Robert  van Voren
 • Antanui Žilinskui
 • Antanui Žiliukui
 • Indrei Žukauskaitei
 • Rasai Žukienei
 • Audriui Žuliui
 • Mark Wojcik 
 
 

Naujienų prenumerata