English version

Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyrius
 
K. Donelaičio g. 52–220
Tel.: (8 37) 327864, 5409, 5411 (vidaus)
Vedėja Dr. Giedrė Sabaitytė
 
K. Donelaičio g. 52–201
Tel.: (8 37) 327808, 5407, 5408 (vidaus)
Grupės vyr. specialistė Bronislava Riškienė
 
Skyriaus tikslas – kaupti, saugoti, skleisti universiteto mokslo produkciją ir koordinuoti universiteto leidybą, administruoti bibliotekos elektronines paslaugas ir informacinio raštingumo  mokymus.
 

Skyriaus veikla:

  • Koordinuoti tradicinės ir elektroninės universiteto leidybos procesą bei teikti operatyviosios leidybos ir spausdinimo (disertacijų, jų santraukų, konferencijų pažymėjimų, vizitinių kortelių, plakatų, lankstinukų, kvietimų, skrajučių ir kitos, skubios, informacinės medžiagos), kopijavimo ir įrišimo paslaugas.
  • Skleisti, platinti universiteto leidinius bei rengti, administruoti mokslo publikacijų duomenų bazę, užtikrinti universiteto mokslinės produkcijos informacines ir statistines ataskaitas, matomumą bei prieigą, panaudą (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje).
  • Skatinti ir vykdyti universiteto atvirosios prieigos politiką per universiteto institucinę talpyklą, atviros prieigos mokslo žurnalų leidybos sistemą (Open Journal System).
  • Tvarkyti universiteto leidžiamų kūrinių identifikatorius: ISSN, ISBN, UDK, DOI.
  • Kurti ir plėtoti bei administruoti bibliotekos elektroninius išteklius ir paslaugas, aktualinti ir didinti jų panaudą, inicijuoti naujas.
  • Konsultuoti bibliotekos darbuotojus, informuoti bendruomenę, vykdyti mokymus.
  • Atsakinėti į užklausas, teikti konsultacijas mokslinės komunikacijos klausimais.
  • Administruoti ir vykdyti bibliotekos išteklių ir paslaugų sklaidą per bibliotekos ir leidybos tinklalapius bei naudojant kitas Žiniatinklio 2 technologijas.
  • Rengti parodas, renginius, knygų pristatymus.

Naujienų prenumerata