English version

Informacijos išteklių formavimo skyrius
 
K. Donelaičio g. 52–215
Tel.: (8 37) 327862, 5417, 5419 (vidaus)
Vedėja Daiva Turčinavičė
 
Skyriaus tikslas – formuoti ir organizuoti prieigą prie informacijos išteklių fondo, atitinkančio universiteto studijų programas, mokslinių tyrimų kryptis ir akademinės visuomenės poreikius.
 

Skyriaus funkcijos:

  • Formuoti VDU bibliotekos informacijos išteklių fondą (tradicinių ir elektroninių dokumentų: knygų, periodinių leidinių, natų, rankraščių ir kitų dokumentų) iš įvairių šaltinių Lietuvoje ir užsienyje, privačių asmenų, organizacijų, mainų ir kitų fondų.
  • Teikti paraiškas rengti viešuosius knygų, duomenų bazių ir periodinių leidinių prenumeratos konkursus.
  • Pildyti fondo dokumentų duomenis bibliotekos informacinėje sistemoje.
  • Kataloguoti, sisteminti, dalykinti, techniškai apipavidalinti dokumentus ir pateikti į bibliotekos elektroninį katalogą.  
  • Tvarkyti bibliotekos apskaitos dokumentus.
  • Informuoti universiteto bendruomenę apie fondo dokumentus, teikti statistinę ir kitokią informaciją apie bibliotekos informacijos išteklius.
  • Tyrinėti rankraštinius dokumentus, vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą.
  • Rengti informacijos išteklių parodas bibliotekoje ir kitur.
  • Tvarkyti mainų ir atsarginį fondus.

Naujienų prenumerata