English version

Paroda Tankai Lietuvos kariuomenėje 1924–1940 m.

 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Tankai Lietuvos kariuomenėje 1924–1940 m.“ eksponuojama fojė prie Vaclovo Biržiškos bibliotekos (K. Donelaičio g. 52, II a.)

Kilnojamoji paroda, iliustruota itin retomis lengvųjų tankų nuotraukomis. Eksponuojamos nuotraukų kopijos, kurių originalai saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos nacionalinio, Lietuvos aviacijos, Šiaulių „Aušros", Vytauto Didžiojo karo muziejų ir Biržų krašto muziejaus „Sėla" rinkiniuose, taip pat privačiose Edvino Adukonio, Aido Dikšio, Zigfrido Jankausko, Manto Jankevičiaus, Petro Kaminsko, Aleksejaus Kolosovo, Eugenijaus Peikštenio, Anatolijaus Procenkos, Giedriaus Sakalausko, Edvardo Vasiliausko ir parodos sudarytojų kolekcijose.

Tankas - šarvuota vikšrinė kovos mašina, ginkluota pabūklu, kulkosvaidžiais, skirta naikinti taikinius ir vykdyti taktines užduotis taikos ir karo metu, pasižyminti didele ugnies galia, stipriais šarvais, manevringumu, įvairių nuotolių, kliūčių ir užtvarų įveikimu. 1924-1940 m. Lietuvos Respublikos kariuomenės šarvuočių rinktinės sudėtyje veikė lengvųjų tankų dalinys. Iki 1927 m. jis vadinosi Tankų batalionu, o nuo 1927 iki 1940 m. veikė atskiros tankų kuopos. Tankai buvo dislokuoti Kaune, Aukštojoje Fredoje, nuo 1935 m. - Radviliškyje.

Pirmieji dvylika 1917 m. modelio lengvųjų tankų „Renault FT-17" (Prancūzija) Lietuvos kariuomenei buvo nupirkti 1923 m. vasarą. Jų aptarnavimo specialistai buvo pradėti rengti dar 1920 m. tankų kursuose Latvijoje ir Lietuvos kariuomenės daliniuose. 1934 ir 1937 m. nupirkus dar 32 lengvuosius tankus „Vickers Carden Loyd M1933 ir M1936" (Didžioji Britanija), karo specialistai buvo siunčiami tobulintis į Versalio tankų mokyklą (Prancūzija), o stažuotis vyko į Latviją ir Sovietų Sąjungą. 1939-1940 m. karinės vadovybės užsakymu Čekoslovakijoje buvo pradėti gaminti patikimos konstrukcijos modernūs, Lietuvos kariuomenei pritaikyti lengvieji tankai serijiniu pavadinimu LLT. Iš viso turėjo būti pagamintas 21 tankas, tačiau dėl sovietų okupacijos Lietuvos jie nepasiekė.

Okupacijos metu šarvuočių rinktinės atskiros tankų kuopos buvo performuotos į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso 179-osios šaulių divizijos ir 184-osios šaulių divizijos žvalgybos batalionus. Dalis tankų kuopų kovinės technikos pateko į formuojamus naujus dalinius ir buvo naudojama mokymo tikslais arba sunaikinta. Karininkai buvo įtraukti į suformuotus naujus kovinius vienetus, kiti buvo represuoti, o išvengusieji represijų pasitraukė į Vakarus.

 
(Iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus tinklapio)

 
Paroda bus eksponuojama iki 2016 m. balandžio 29 d.

Naujienų prenumerata