English version

Fotografijų parodoje – žvilgsnis į kultūros projektų reikšmę

2017 m. lapkričio 14 d. universitete atidaryta keliaujanti paroda „Žmonės ir galimybės“, kuri iliustruoja išskirtinius Europoje įgyvendintus meno ir kultūros paveldo projektus. Tai sėkmingos investicijų į kultūrą patirtys – Europos ekonominės erdvės (EEE, angl. EEA Grants) finansinio mechanizmo paramos dėka Lietuvos ir užsienio organizacijų įgyvendinti projektai.

Parodos eksponavimui neatsitiktinai pasirinktas fotografijos formatas. Ši vizualinio meno rūšis išryškina esminę tarptautiniu mastu įgyvendintų projektų sąsają bei pažymi pagrindinę jų idėją – investicijos į kultūrą sėkmingiausios, kai jų centre atsiduria žmonės. Parodoje pristatomų projektų sėkmės formulė – orientacija į žinių ir patirties perdavimą, tarptautinį bendradarbiavimą, kultūros edukaciją, naujų galimybių menininkams, kultūros darbuotojams ir jaunimui sukūrimą.

Net trys iš dešimties parodoje pristatomų reikšmingų tarptautinių projektų – Lietuvos kultūros organizacijų iniciatyvos. Tai Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro sukurta mobilioji programėlė „Discover Jewish Lithuania“, skatinanti geriau pažinti žydų paveldą Lietuvoje. Taip pat edukacijos, rezidencijų ir parodų centro „Rupert“ įgyvendintas tarpdisciplininio meno parodų ir paskaitų ciklo projektas visuomenei aktualiomis depresijos ir pažeidžiamumo temomis. Kultūrinę edukaciją vykdanti viešoji įstaiga „Vikingų kaimas“ sukūrė du mobilius, VIII-XII a. laikotarpį reprezentuojančius, gyvosios istorijos muziejus moksleiviams.

EEE parama  – tai trijų valstybių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansinis indėlis ekonominiams ir socialiniams skirtumams Europoje mažinti. Remiamos įvairios sritys, viena iš jų – kultūra. Lietuva šiai sričiai gavo 10 mln. eurų dydžio paramą, už kurios efektyvų panaudojimą buvo atsakinga Kultūros ministerija. Ši parama, kartu su Lietuvos valstybės biudžeto lėšų kofinansavimu, buvo paskirstyta 30-iai projektų, orientuojantis į profesionalaus meno sklaidą regionuose, tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą, kultūrinę edukaciją ir kultūros paveldo atgaivinimą. Ši tikslingai skiriama parama tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse padėjo palyginti nedidelėmis investicijomis pasiekti reikšmingų rezultatų.

Fotografijų parodą sukūrė Norvegijos menų taryba, kartu su Norvegijos kultūros paveldo direktoratu. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Norvegijos ambasada rūpinasi jos sklaida Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie EEE finansinio mechanizmo kultūros programas: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/europos-ekonomines-erdves-eee-finansinio-mechanizmo-programos

Tekstą parengė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Naujienų prenumerata