English version

Vytauto Didžiojo universiteto e. publikacijų talpykla (VDU ePub) 

VDU e. publikacijų talpykla – tai paslaugų ir priemonių infrastruktūra, skirta Universiteto bendruomenės sukurtų mokslinių e. publikacijų kaupimui ir valdymui. Svarbiausia joje – organizuoti prieigą prie universiteto e. mokslinių tyrimų, užtikrinti jų sklaidą bei ilgalaikį išsaugojimą.

VDU ePub yra užregistruota pasauliniuose atviros prieigos talpyklų registruose ROAR, OpenDOAR, suderinama su Europos atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos infrastruktūra OpenAIRE.

VDU buvo pirmasis universitetas Lietuvoje, užregistravęs atvirosios prieigos mandatą (Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies). Šiame registre galima rasti institucijų ir mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų politikos dokumentus atvirosios prieigos klausimais.

VDU ePUB esančių publikacijų skaida užtikrinama ir OAI-PMH protokolu (angl. the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), kurį informacijai iš įvairių internete šaltinių surinkti paprastai naudoja visos plačiai paplitę paieškos sistemos, pvz., Google, Baze, DART-Europe.

Šiuo metu VDU institucinėje talpykloje kaupiami dokumentų rinkiniai:

 

Institucinės talpyklos: būtina infrastruktūra mokslui skaitmeniniame amžiuje. Institucinių talpyklų vystymas - tai nauja universitetų strategija, sudaranti jiems galimybę stipriai įtakoti pokyčius moksle ir mokslinėje komunikacijoje.

Clifford A. Lynch,
Interneto informacijos koalicijos (Coalition for Networked Information, CNI) vadovas
ARL: A Bimonthly Report, no. 226 (February 2003)

 

Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas.
45 straipsnis. Mokslinės veiklos rezultatų viešumas.
 
 

 

 

Naujienų prenumerata