Kviečiame naudotis ProQuest duomenų bazėmis:
Alexander Street Criminal Justice & Public Safety in Video pateikiama vaizdo medžiaga profesionalams ir studentams, skirta baudžiamosios teisės bei visuomenės saugumo klausimams.
Criminal Justice Database pateikiama įvairi teisinė informacija - nusikaltimų ataskaitos, priežastys, teisinės ir socialinės pasekmės ir kt.
Research Library suteikia prieigą prie daugiau nei 6,5 tūkst. žurnalų ir laikraščių, iš jų 5 tūkst. yra visateksčiai. Bazėje rasite straipsnius meno, verslo, švietimo, socialinių mokslų ir kt. temomis.
 

Testuojama iki 2017 m. birželio 30 d.

Jungtis:

iš VDU kompiuterių tinklo:

Alexander Street Criminal Justice & Public Safety in Video - http://search.alexanderstreet.com/lawv
Criminal Justice Database - http://search.proquest.com/?accountid=132212
Research Library - http://search.proquest.com/?accountid=132212

ne iš VDU kompiuterių tinklo - https://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login