Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG)
 
Muzikos enciklopedija, skirta mokantiems, besimokantiems ir tyrinėjantiems muziką. Joje pateikiami išsamūs straipsniai (daugiau kaip 19 tūkst.) muzikos tema ir susijusiomis temomis: literatūra, filosofija ir vaizduojamuoju menu. Enciklopedija leidžiama vokiečių kalba. 

 

Testuojama iki 2017 m. gruodžio 9 d.

Jungtis:

iš VDU kompiuterių tinklo – https://mgg-online.com

ne iš VDU kompiuterių tinklo – https://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login