Internetinis leidinys, rengiantis reportažus, tyrimus ir analizes Europos Sąjungos politikos klausimais. Ypatingas dėmesys skiriamas Europos Sąjungos institucijų skaidrumo, žmogaus teisių, kovos su korupcija, aplinkos apsaugos temoms.

 

Testuojama iki 2017 m. birželio 19 d.

Jungtis:

iš VDU kompiuterių tinklo – https://euobserver.com/

ne iš VDU kompiuterių tinklo – https://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login

Jungiantis per mobiliuosius įrenginius, būtina prisijungti prie VDU belaidžio interneto tinklo.