Duke University Press

Testavimo laikotarpiu prieinama daugiau kaip 2300 el. knygų ir 50 pavadinimų žurnalų socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. 
 

Testuojama iki 2018 m. kovo 31 d.

Jungtis:

iš VDU kompiuterių tinklo – https://read.dukeupress.edu/

ne iš VDU kompiuterių tinklo – https://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login