English version

Dalyvavimas projektuose, organizacijose

  • Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumas;
  • Teisės informacijos centrų ir teisės informacijos specialistų susivienijimas (Consortium of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists) (2004–);
  • Europos mokslinių bibliotekų asociacija (Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche, LIBER) (2006–);
  • Nepriklausomas fondas „Elektroninė informacija bibliotekoms” (Electronic Information for Libraries eIFL.net);
  • Paramos mokslinių žurnalų prenumeratai projektas Journal Donation Project (JDP) (1997–).
  • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ priemonės „Vykdyti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo apskaitą ir sklaidą, užtikrinti Lietuvai reikšmingo užsienyje esančio kultūros paveldo paieškos projektų įgyvendinimą ir vykdyti kultūros paveldo ekspertų mainus“ projektas „Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) archyvinių vertybių surašymas/katalogavimas(2008).
  • Europos struktūrinių fondų projektai:

Naujienų prenumerata